ua ru

Ділова бесіда: основи мистецтва спілкування

ПЕРЕКОНЛИВА РИТОРИКА: ФАКТИ І ЇХ ПРАВИЛЬНА ПОДАЧА

Будь-які ділові переговори припускають діалогову мову, спрямовану на отримання очікуваного відгуку від одного або кількох співрозмовників. Щоб донести потрібну інформацію до колег, партнерів або клієнтів, спонукати їх погодитися з тією чи іншою позицією, стратегія бесіди повинна будуватися на переконливості. Вона передбачає три складові:

  • Надання фактів і аргументів. Важливо переконати співрозмовника в достовірності фактів, а аргументи повинні бути вагомими: документальні підтвердження, авторитетні думки фахівців, відомі приклади з історії подій або процесів, що недавно відбувалися.
  • Індивідуальний підхід. Ті докази, які будуть прийнятними для однієї людини, можуть бути абсолютно непереконливими для іншого. Так що потрібно враховувати ідеологію і переконання учасників переговорів.
  • Рішучий, але при цьому, не самовпевнений стиль викладу. Навіть найсильніша аргументація втрачає свою переконливість, будучи вираженою невпевненим голосом. Але надмірно самовпевнений тон теж може зіграти проти оратора, оскільки сприймається як завуальована агресія.

Вищезазначені три складові переконливості — це основа. Зробити мову по-справжньому ефективною можна, використовуючи ораторську майстерність. Це не є вродженим навиком — будь-яка людина при належних зусиллях може домогтися успіхів.

КЛЮЧОВІ ПРАВИЛА ДІЛОВОЇ БЕСІДИ: ВОЛОДІННЯ МОВОЮ ТА ЕМОЦІЯМИ

Щоб звернення зробило потрібний вплив на аудиторію, варто прислухатися до наступних рекомендацій:

  • Емоційна виразність. У діловій сфері є неприйнятною зайва емоційність, але монотонність усної подачі не викличе інтересу у співрозмовників. Зміна діапазону, сили голосу, зниження або підвищення тону — все це дозволить налаштувати партнера на потрібний лад, підкреслити певні частини висловлювання.
  • Розставлення пріоритетів шляхом зміни темпу мови. Найважливіші моменти краще проговорювати в більш повільному темпі. А побіжний темп зазвичай змушує сприймати сказане як другорядне, не варте особливої уваги.
  • Функціональні паузи. Вони потрібні, щоб зробити акцент на тій чи іншій позиції, або дати час публіці на роздуми.
  • Красномовство: літературна мова в рамках ділового стилю. Ділове спілкування — це точність формулювань без неоднозначностей, специфічна лексика та спосіб побудови речень, і максимальна інформативність. Однак, неофіційне ділове спілкування не вимагає настільки суворої відповідності нормам — головне, щоб слухач правильно зрозумів вислів.

Поглибити свої знання на тему ділового спілкування можна шляхом читання спеціальної літератури і занять в школі ораторської майстерності. Якщо немає можливості організованого навчання, практикуватися обов’язково треба, хоча б в домашній обстановці — адже важлива не тільки теоретична підготовка, а й уміння застосовувати ораторське мистецтво в реальному житті.