ua ru

Етикет правильного мовлення

МОВНИЙ ЕТИКЕТ: ЙОГО СУТЬ І ФУНКЦІЇ

Щоб міжособистісне спілкування і виступ перед аудиторією були ефективними, необхідно створити у співрозмовника або слухачів приємне враження. Цим цілям служить мовний етикет — вміння грамотно, точно і дохідливо висловлювати свої думки, при цьому забезпечуючи повагу до адресатів спілкування. Знання і застосування його норм допомагає вирішити такі завдання:

  • Встановити і налагодити контакт;
  • Підвищити продуктивність бесіди;
  • Завоювати визнання аудиторії під час публічного виступу;
  • Створювати про себе правильне враження і підтримувати позитивну репутацію.

Справжнє красномовство неможливо без навичок етикету спілкування. Азам цього вміння вчать в середніх освітніх закладах, більш глибоко наука викладається у ВНЗ. Школа правильного мовлення пропонує ґрунтовне вивчення мовної культури і етикету, як для переговорів, так і для ораторських виступів.

СКЛАДОВІ МОВНОГО ЕТИКЕТУ

До цього переліку входять такі вимоги:

ЗНАННЯ МОВНОЇ НОРМИ І ДОТРИМАННЯ ЇЇ ПРАВИЛ

Грамотна мова, правильне складання пропозицій, широкий словниковий запас (без тавтології), виключення нелітературних виразів з лексикону — це висловлює повагу до суспільства і прийнятим нормам.

УМІННЯ ВЗАЄМОДІЯТИ З ЛЮДЬМИ ВИХОДЯЧИ З СИТУАЦІЇ

Спілкування між однолітками, старшим і молодшим, начальником і підлеглим і т.д. вимагає різного підходу. Наприклад, манера, яка вітається в рамках неформальної бесіди, абсолютно неприпустима в офіційному спілкуванні.

ПОВАГА ДО СПІВРОЗМОВНИКА АБО АУДИТОРІЇ

Ораторська майстерність не допускає роздратування, грубощів, зневажливого ставлення до позиції опонента, навіть коли він не правий. Який би напруженою була полеміка, не можна переходити на особистості, ображати противника, використовувати маніпуляції. Так звана темна риторика не має нічого спільного зі справжнім ораторським мистецтвом, так як її мета — не прийти до консенсусу через розумні аргументи, а будь-якими, навіть брудними, щоб добитися перемоги.

Рівень володіння мовним етикетом часто визначає профпридатність людини. Такі знання необхідні держслужбовцям, вчителям, політикам, репортерам, керівникам, маркетологам і всім, чия робота пов’язана з контактами з великою кількістю людей і наданням на них впливу. У повсякденному житті мовна культура потрібна кожному, щоб бути гідним членом соціуму, формувати позитивний імідж як особистість.