ua ru

Мистецтво спілкування як наука

Говорячи про мистецтво спілкування як про науку, важливо виділити його науковий базис: структури, типи, форми, методики, стилі, техніки.

Щоб навчитися виразно та лаконічно формулювати свої думки та спрямовувати їх до аудиторії, потрібно розуміти тему та місію виголошеної промови. Немаловажним фактором є і склад слухачів. При цьому, спілкування залишається тільки індивідуально-творчою сферою особистості. Знання ж вважаються основою цієї сфери. Творчість оратора щодо використання наукових основ спілкування з урахуванням особистісних характеристик – це і є мистецтво.

МИСТЕЦТВО УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ — ОРАТОРСЬКЕ КРАСНОМОВСТВО

Ораторське красномовство – найважливіша навичка, якій варто навчитися кожному з нас, незалежно від професії, віку та роду занять. Адже ні для кого не секрет, що людина, яка вміє мистецьки та грамотно спілкуватися, завжди вигідно виділяється серед юрби. Це стосується і відносин з друзями, близькими та колегами, а також з керівництвом та підлеглими.

Для того, щоб стати майстром спілкування, необхідно розвивати найрізноманітніші навички:

ораторське мистецтво;

вміння виходити з конфліктних ситуацій;

вміння вести переговори, і підлаштовуватися до співрозмовника;

володіння мімікою, голосом і жестикуляцією.

Ораторське красномовство – це запорука особистісного успіху, що обумовлений розвитком у оратора цілого набору вмінь. До них можна віднести керування власною поведінкою, емоціями, вміння спостерігати та перекладати акценти. Визначати та брати до уваги настрій слухачів, мотиви дій, вчинків, оцінок. Досить важливими навичками є також і вміння «читати за поглядом», налагоджувати вербальний та невербальний контакт із аудиторією.

МИСТЕЦТВО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В КИЄВІ

Щоб подолати нерішучість і навчитися діловому спілкуванню, потрібна, як правило, допомога висококласного фахівця. Звичайно, є й найпростіші вправи, що сприяють розвитку комунікативних навичок. Однак, чекати суттєвого ефекту від них не варто, але їх виконання підготує ґрунт для більш серйозної роботи над собою.

У школі красномовства в Києві ви зможете здобути чудовий досвід «пробних» виступів перед великою аудиторією. У невимушеному оточенні припустимо робити помилки, аналізувати їх і виправляти. Саме так і здійснюється будь-який процес навчання. За допомогою наших учителів красномовства ви зможете подолати джерела свого страху перед виступом. Відпрацюєте прийоми ділового спілкування, потренуєте техніку відповідей на запитання слухачів.