ua ru

Красномовство для адвоката

Красномовство визначається як здібність, уміння говорити лаконічно, грамотно, переконливо.

Особливо важливо це для фахівців, що працюють у сфері юриспруденції. Не даремно адже прокурори та адвокати, які виступають на суді, називаються судовими ораторами.

Адвокатське красномовство являє собою сукупність юридичних знань і навичок з проголошення промов на публіці. Під час судового процесу промова має бути гарною та з дотриманням відповідних норм і законів. Це здатність неупереджено та доказово міркувати, формувати науково-правові переконання, впливати на правову свідомість людей.

Ораторське мистецтво адвоката взаємопов’язане з вимогою логічності, переконливості висловлень. Аргументованість – одна з найважливіших складових у виголошенні промови в суді. Усі висловлювання адвоката мають бути максимально обґрунтованими. Від низькоякісної, малопереконливої адвокатської промови можуть постраждати не тільки інтереси правосуддя, позивача та відповідача. Під ударом може опинитися і авторитет самого юриста.

Виходячи з цього, під час виголошення юристом промови на захист підопічного досить важливо враховувати особливості:

  1. Говорити потрібно зрозуміло та не вживати слів-паразитів («це», «от», «так» та ін.). Доцільніше зробити паузу, ніж заповнювати її такими словами.
  2. Слід обережно використовувати запозичені слова з іншої мови. Їх не всі розуміють.
  3. Рекомендується уникати абревіатур. Ефективніше буде вимовити повну назву та тим самим справити більше враження.
  4. Виголошуйте промову ясно, лаконічно та чітко.
  5. Не відходьте від теми, забиваючи промову непотрібними деталями, щоб вас не перервали висловленням начебто: «Говоріть щодо справі».
  6. Не варто надмірно жестикулювати та відводити погляд. Це справляє погане враження на оточення.
  7. Не копіюйте чужих технік судоговоріння. Знайдіть свій власний стиль. Не все підійде іншому юристу з численних причин (тембр голосу, інтонація, манери та інші фактори).
  8. Ваша промова має звучати настільки голосно, щоб її міг почути кожен присутній у приміщенні.

Вкрай небажано в промові говорити на підвищених тонах або, навпаки, шепотіти. Це крайносщі, які нікому не подобаються. Потрібно застосовувати різні способи мовлення-паузи, швидкість, гучність для досягнення поставленої мети. А нею у цьому випадку є переконання аудиторії у власній правоті.

Особливо важливо не забувати про те, що не можна нехтувати дрібними деталями. Звичайно вони незаперечні, а велика їх кількість переконує аудиторію в тому, що об’єктивно йдеться про перевірені факти. Що, у свою чергу, рідко підлягає сумніву.

Основна місія для адвоката — встановити правову істину, переконати присяжних та суддів. І красномовство для адвоката має свої специфічні особливості, обумовлені нормами процесуального законодавства. Воно передбачає оціночно-правовий характер мовлення. Дотримання перерахованих вище факторів дозволяє скласти адвокатську промову, гідно її виголосити та досягти бажаного ефекту.