ua ru

Курси риторики

курси риторики

Курс риторики узагальнює досвід майстерності аргументації та відображає реальні норми словесної культури, що склалися історично. В риториці є 2 основних розділи, що мають місце і на наших курсах риторики — це загальна та приватна риторика. Загальна риторика займається вивченням принципів та прийомів створення задуму та втілення його в завершеному висловлюванні. Приватна риторика — це вивчення особливостей будови словесних творів різних родів та різних видів словесності.

Головною метою  курсів риторики є формування справжньої мовленнєвої майстерності. Виробляється комплекс навичок, умінь, які необхідні для практичного володіння риторично культурним та ефективним мовленням. Питання історії та теорії на курсах риторики розглядаються тільки в тій мірі, яка необхідна для розуміння сутності головних риторичних законів та принципів їх реалізації на практиці.

Програма курсів риторики містять комплекс занять.

Невербальний вплив на аудиторію:

 • логіка як основа культури мовлення, психологічні та логічні паузи. Правильна будова речень та фраз.
 • Вправи щодо дикції, зняття затисків лицьових м'язів.
 • Дихання як основа вільного голосового звучання.
 • Голос як один з найважливіших інструментів оратора. Якщо Ви полюбите свій голос — його полюбить і аудиторія.
 • Мовна енергетика. Монотон як негативний вплив на аудиторію.
 • Конгруентність мовлення (відкритість, природність).

Звільнення від страху перед аудиторією на курсах риторики:

 • Засоби виразності мовлення — жести та міміка.
 • Уява та внутрішній діалог.
 • Дія голосу та слова на емоційний стан слухача.
 • Здатність налагоджувати контакт зі слухачем.
 • Способи привернути увагу слухачів.
 • Як поводитися оратору з важкою аудиторією.
 • Нестандартні вчинки.
 • Здатність бути впевненим — Ви — господар ситуації, незалежно від того, яка ситуація.
 • Увага та пам'ять як інструменти оволодіння ситуацією.

Словесна імпровізація на курсах риторики:

 • Різні прийоми імпровізації.
 • Розвиток навичок словесної імпровізації.
 • Напрямні питання.
 • Ділове спілкування.
 • Робота над складанням і проголошенням тексту.

Жести та поза — метод контакту на курсах риторики:

 • найлегший спосіб контакту — копіювання манери розмови.
 • Посмішка та пауза як найбільш дієвий вабик!
 • Пересування аудиторією.
 • Дебати: гра-дискусія.

Курси риторики дають можливість ознайомитися з чорною риторикою:

 • Методи подачі дезінформації.
 • Способи вести спір.
 • Маніпуляція.

Також на курсах риторики вивчається психологія натовпу:

 • Види аудиторій.
 • Види співрозмовників.
 • Селекція новин як початок пропаганди.
 • Маніпулювання статистикою.
 • Магія слова.
 • Правило — Я або Він.

Інші статті: Постановка голосу, Мистецтво красномовства