ua ru

Ораторське мистецтво та культура мовлення керівника

Уміти грамотно, красиво та зрозуміло пояснювати свою позицію співрозмовнику важливо для кожної сучасної людини. Для управлінця правильне використання вербальних та невербальних способів спілкування є не тільки ознакою загальної культури, а й одним зі способів управління колективом та взаємодії з бізнес-партнерами. Від того, наскільки добре керівник володіє цими навичками, значною мірою залежить продуктивність роботи персоналу та успішність компанії в цілому. Комунікація є однією з умов та елементів управлінської діяльності. Ефективним слід вважати спілкування, яке забезпечує оперативну точну передачу інформації, оптимальний психологічний вплив та взаєморозуміння між керівником та його співрозмовником.

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ КЕРІВНИКА: ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ ПІД ЦИМ ПОНЯТТЯМ?

В даному випадку є дві основні вимоги:

  • дотримання норм літературної мови;
  • мовний етикет.

Перший пункт обов’язковий для виконання, щоб не допустити невірного трактування сказаного, а також виявляти повагу до співрозмовника, адже нікому з освічених людей не подобається чути неправильно побудовані словесні конструкції зі словами-паразитами, діалектизмами та т.п. Красномовство також підвищує авторитет голови компанії в очах підлеглих та партнерів. Мовний етикет робить спілкування більш приємним та регламентується ситуацією. У діловому спілкуванні задіюються традиційні етикетні формули:

  • вітання (Вітаю, Добрий день (вечір / ранок);
  • прощання (До побачення, Всього найкращього, До зустрічі (якщо планується зустріч);
  • прохання (Будь ласка, Будьте люб’язні, Будьте ласкаві й т.п.) та інші, в залежності від ситуації.

Етикетні формули прийнято використовувати практично ті ж, що й в повсякденному спілкуванні, але при цьому не можна допускати вільностей та фамільярності (наприклад, говорити «Привіт» гостю компанії, навіть якщо він друг керівника, в діловій сфері недоречно).

ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ: ЯК ДОМОГТИСЯ СВОЇХ ЦІЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ СЛІВ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ МЕТОДІВ СПІЛКУВАННЯ?

Навички риторики потрібні під час різних заходів:

  • переговори;
  • наради;
  • інтерв’ю;
  • прес-конференції та т.п.

Мова повинна бути лаконічною, щоб не втомлювати слухачів, структурованою — щоб не відволікати їх від головного, аргументованою, щоб позиція оратора була прийнята, емоційною — щоб викликати особисту прихильність та відгук аудиторії з психологічної точки зору. До найдієвіших способів обґрунтувати ту чи іншу тезу відносяться відсилання до авторитету, підбір зрозумілих слухачам аргументів, використання метафор та порівнянь та т.п.. Особливої уваги потребує дикція: чітка вимова звуків та звукосполучень. Якщо є труднощі, які не вдалося вирішити за допомогою логопеда, краще уникати «проблемних» слів.

Міміка та жести під час виступу повинні виражати впевненість у собі, та підкреслювати сказані слова: прямий погляд, рівна постава, стриманий рух рук — все це допоможе сформувати правильне враження про себе, привернути увагу публіки, передати їм необхідну інформацію або переконання.