ua ru

Риторика як наука

Риторика відома у світі ще з часів Аристотеля. Він перший виділив ефективність ораторського мистецтва як науку.

Його тези стали фундаментом для робіт таких знаменитих філософів і вчених як Платон, Сократ, Георгій Леотинський і багато інших. Використовуючи інструменти риторики, вивчаючи концепцію комунікативного впливу можна вдосконалити себе в публічних виступах, спілкуванні з людьми.

Риторика — це наука, головним призначенням якої є вивчення ораторського мистецтва, його інструментів, правил мовної поведінки, позначення цілей і завдань публічного виступу. Заняття риторичним мистецтвом розвиває логічне мислення, мовний апарат, розширює словниковий запас, допомагає налагодити соціальні комунікації.

КЛАСИЧНІ КАНОНИ РИТОРИКИ

Класичні канони риторики були позначені ще в античний період вченими і філософами. Наука риторика чітко позначає етапи підготовки, ведення публічного виступу і його завершення. Виділяють п’ять головних правил:

  • Оратор складає попередній план промови, готує і збирає матеріал, доказову базу, формує структуру виступу, позначає послідовність інформаційної подачі
  • Формування безпосередньо самого плану виступу з чіткою послідовністю передачі інформації слухачам. На даному етапі важливо виділити головні тези, систематизувати підібраний матеріал
  • Використовуючи інструменти риторики, оратор на даному етапі опрацьовує промову, складає остаточний варіант тексту, вносить корективи
  • Репетиція виступу з урахуванням мовних пауз, емоційних підйомів і спадів, запам’ятовування тексту
  • Публічний виступ перед слухачами із застосуванням всіх позначених прийомів, налагодження контакту з глядачами. Важливо не забувати про міміку, жести, мову тіла — все це допоможе максимально точно передати інформацію аудиторії

На етапі опрацювання промови особливу увагу слід приділити художньої виразності, але не потрібно перевантажувати літературними прийомами (гіпербола, оксюморон, антитези та інші). Під час виступу оратор повинен звертати увагу на інтонації і паузи, якщо текст вимовляти з постійним тембром голосу без логічних зупинок, донести в повній мірі інформацію до слухача буде практично неможливо.

ГОЛОВНІ ІНСТРУМЕНТИ РИТОРИКИ

Головна мета оратора — привернути увагу і зацікавити аудиторію слухачів, тільки в такому випадку сприйняття аудиторії буде максимально ефективним. Для початку необхідно обміркувати свій образ до дрібниць (зачіска, одяг, аксесуари, додаткові реквізити, якщо це необхідно). Важливо: зовнішній вигляд виступаючого повинен відповідати цільової аудиторії, темі, загальному настрою конкретної соціальної групи.

Привернути до себе увагу з першої секунди допоможе правильно опрацьована і складена початкова фраза виступу. Вона повинна бути легкою для сприйняття, не бути занадто довгою і нагромадженої складними мовними зворотами.

Публіцистична мова повинна мати логічну аргументацію. На етапі підбору матеріалу слід особливу увагу приділити достовірним фактам зі статистичними даними, посилання на раніше проведені дослідження, закони або нормативи і т.д.

Квантовий викид інформації — це чергування вже існуючих фактів і нових міркувань виступаючого. Даний інструмент допоможе повернути увагу аудиторії, зацікавити слухачів, вивести їх на діалог.