ua ru

Найпоширеніші техніки мовлення

Чи помічаєте ви, як може впливати оточення? Яким чином думка, що виникла в голові, виражається словами, а почута промова досягає свідомості?

Як виходить стимулювати людину та переконати її виконати щось для вас? На сьогодні існують різні мовленнєві техніки. За їх допомогою можна приховано контролювати свого співрозмовника. Розглянемо техніки далі.

1. Стратегії мовлення. Застосовуючи різноманітні мовленнєві стратегії, можна створити у співрозмовника враження того, що ви лише даєте коментарі про те, що відбувається. Він буде думати, що ви просто радитеся з ним щодо певного питання. При чому він не підозрює, що ви прагнете схилити його на необхідну вам сторону. В таких стратегіях застосовуються наступні техніки.

  • Застосування трюїзмів – безперечних формулювань, які є істиною, що плаває на поверхні, і одночасно максимально відповідає дійсності. Застосовуючи такі формулювання, можна стимулювати співрозмовника погодитися з вами. Також це дає можливість викликати його позитивну реакцію.
  • Ілюзія вибору. Використовуючи цю техніку, перед вашим співрозмовником створиться ілюзія можливості вибору. Щоб викликати в нього певну реакцію, потрібно лише надати можливість вибору кілька ймовірних подій, дій, емоцій. Події при цьому мають влаштовувати і вас у якійсь мірі.
  • Застосування протиставлень. У цьому випадку необхідно зв’язувати певні дії з тими, що вже відбуваються, за допомогою формулювання «чим…- тим…». В результаті створюються свого роду протиставлення.

2. Техніка вставлених повідомлень. Згідно із цією технікою використовуються різні історії, у тексті яких є приховане навіювання. Насамперед, слід скласти текст навіювання. Після цього «розчинити» його в якийсь промові нейтрального змісту. І, виголошуючи її співрозмовникові, потрібно виділяти слова, які становлять текст навіювання, певним способом.

3. Якірна техніка. Ця техніка мовлення базується на умовному рефлексі. «Якорі» формуються природно, але їх можна створювати і навмисно. Наприклад, дзвонити у дзвіночок щоб привернути увагу співрозмовника, або при торканні його руки відповідати на запитання. Техніка вважається сприятливою, якщо вона сприяє розвитку реакції або пов’язана з позитивними емоціями. Несприятливою — якщо сприяє вгасанню конкретної реакції або спричиняє негативні емоції.