ua ru

Техніки впливу на аудиторію

ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ: СКЛАДОВІ УСПІХУ

Виступ перед численною публікою вимагає ретельно продуманого підходу. Адже промова повинна бути переконливою: необхідно донести потрібну інформацію до слухачів і змусити їх зробити саме ті висновки, які будуть вигідні лектору. Красномовство — це важливо, але потрібно використовувати і інші прийоми:

КОМУНІКАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ

Перед цільовою аудиторією потрібно постати в тому вигляді, якою, на її думку, повинна виглядати авторитетна людина. Наприклад, якщо потрібно звертатися до бізнесменів або чиновників, доречний діловий костюм. Якщо передбачається зустріч з творчою молоддю — можна обійтися менш консервативним комплектом: джинсами з сорочкою світлих тонів — для чоловіків, спідницею і блузою — для жінок. Люди схильні вірити тим, хто схожий на них, тому таке «маскування» — частина загальної стратегії.

ПІДКРІПЛЕННЯ СЛІВ ЖЕСТАМИ І РУХОМ ТІЛА

Виразна жестикуляція допомагає привернути увагу, зробити акцент на певній думці, переконати в щирості слів оратора. Наприклад, руки долонями вгору відображають відкритість, долонями вниз — показують «підтвердження» або «результат», широкі кроки по сцені — активність думки і впевненість у собі.

ЗОРОВИЙ КОНТАКТ

Якщо оратор «дивиться в нікуди», йому важко буде утримати увагу слухачів. Найкраще обводити поглядом всіх, хто знаходиться в залі, щоб позначити, наскільки важливо їх присутність. Якщо серед них виявиться людина, яка з вигляду найбільше згідна з оратором, йому варто приділити більше уваги: така людина, якщо вона користується довірою серед інших людей в залі, може стати «ретранслятором» ідеї, передаючи її від лектора до «народу».

СЛОВЕСНІ ТЕХНІКИ ВПЛИВУ НА АУДИТОРІЮ: РИТОРИКА І ПСИХОЛОГІЯ РУКА ОБ РУКУ

Щоб досягти очікуваного результату, доцільно використовувати в мові психологічні прийоми впливу на слухачів:

  • Рішучий початок виступу.

    Перша фраза повинна бути продумана і написана наперед, а потім завчена напам’ять, а її суть — простою і зрозумілою для слухачів. Таким чином, вдасться створити враження впевненої і компетентної людини, яка говорить про потрібні і зрозумілі речі.

  • Емоційність

    Щоб підкреслити власну небайдужість до теми обговорення, оратору потрібно проявити стриману емоційність. Емоції є потужним інструментом впливу, тому доречно викликати їх у публіки. Це може бути притча або ситуація з життя, яка характеризує думку оратора з позитивної сторони, або, навпаки, компрометує протилежну позицію.

  • Діалог

    Важливо створити ілюзію, що люди самі прийняли рішення, до якого насправді їх підштовхнув оратор. Для цього варто ініціювати діалог, задаючи продумані наперед питання. Питання повинні припускати відповіді, які підтвердять позицію оратора. Якщо немає впевненості, що стиль мислення аудиторії буде збігатися зі стереотипними очікуваннями, і дозволяють обставини, можна задіяти «підсадну качку» — людину, яка буде відповідати на найважливіші питання, граючи роль одного з «своїх» серед слухачів.

Щоб відточити свої навички переконання словом, можна відвідувати відповідні курси. Хороша школа правильного мовлення допоможе освоїти сучасні методики риторичної майстерності, і використовувати їх у повсякденному житті або для робочих цілей.