ua ru

Покращення техніки мовлення. Інтонація

Люди, які володіють ораторською майстерністю, є лідерами, мають авторитет в будь-якому колективі. Їм властива здатність переконувати, впливати на позицію конкретної людини або суспільства в цілому.

Якщо від природи людина не володіє даром красномовства, не є природним оратором, це не означає, що вона ніколи ним не стане. Існує безліч можливостей розвинути здатність доступно та впевнено підносити інформацію іншим людям.

ЩО СОБОЮ ЯВЛЯЄ ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ

Техніка мовлення — це ціла наука, яка складається з декількох складових. Деякі спеціальності припускають, що фахівець повинен досконало володіти технікою мови. Однак людям рідко властива природна здатність досконало володіти всіма її компонентами.

Складові:

  • Дикція

Це чіткість відтворення звуків. Неясна, нечітка вимова не викликає інтерес у слухачів, а навпаки, відштовхує їх. Існує ряд методик, за допомогою яких можна відшліфувати чистоту відтворення звуків.

  • Тембр

Від тембру залежить ступінь сприйняття слухачем інформації. Приємний, середньої тональності тембр розташовує слухача до оратору. Низький або високий надає нотки фальші, награність. Тембр напрацьовується за допомогою виконання дихальних вправ.

  • Голос

Голос, як будь-який інший компонент, можна напрацювати. В процесі тренування людина вчиться передавати в певний момент підвищувати, або знижувати його. Отоларингологічні патології, куріння ускладнюють процес постановки голосу.

  • Інтонація

Дозволяє робити акцент на важливих моментах, загострювати увагу, передавати емоції, залучати слухача.

Інтонація як один з основних показників якості мови

Інтонація вважається невід’ємним інструментом успішного диктора. З її допомогою він приваблює аудиторію, розставляє акценти в потрібних місцях, передає настрій. Вона виконує ряд важливих функцій.

ФУНКЦІЇ ІНТОНАЦІЇ В МОВЛЕННІ

  • Дозволяє виділити смислові блоки
  • Забезпечує взаємозв’язок між фразами
  • Дозволяє визначити вид пропозиції
  • Передає емоції диктора, характеризує значимість інформації
  • При постановці техніки мови необхідно навчитися користуватися мелодикою — умінням змінювати висоту звуку залежно від виду і характеристики тексту.

ЯК РОЗВИНУТИ В СОБІ ОРАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ, ПОСТАВИТИ МОВЛЕННЯ

Риторика — наука про техніку мови, її постановку. Вона визначає методики навчання грамотно володіти мовою, усіма її компонентами. Поліпшення техніки мови включає в себе виконання набору спеціальних тренувальних занять. Це і вміння говорити скоромовки, дихальна розминка, тренування дикції, заняття для мовлення, неба, губ.

Їх можна спробувати виконати самостійно, але краще звернутися до фахівців, наприклад, в школу красномовства. Професійні фахівці підберуть комплекс вправ конкретно для кожного випадку.