ua ru

Види красномовства

Під словом красномовство мають на увазі здатність людини чітко, зрозуміло і переконливо доносити до оточуючих свої думки. Багато людей вважають, що така здатність дається людині від народження.

Однак ця думка не зовсім правильна, так як ораторська майстерність осягається за рахунок щоденної праці і регулярних тренувань.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО?

Розділяють кілька видів красномовства:

  • Соціально-політичне, яке представляє собою наукову доповідь на важливі економічні, політичні або соціальні теми. Зазвичай під час доповіді, офіційна особа звітує перед присутніми людьми про виконану роботу, а також оцінює і аналізує ті результати, яких вдалося досягти. До даного виду красномовства відносять і дипломатичні мови, з якими виступають офіційні державні особи.
  • Академічне красномовство характеризується глибоким аргументованим підходом, чіткою структурою мови і наявністю в ній специфічних термінів.
  • Судове красномовство по праву називають одним з найдавніших методів ораторського мистецтва. Такі мови завжди носять специфічний оціночний характер. Вони відрізняються певною морально правової складової.
  • Соціально-побутове красномовство представляє собою похвальні або ювілейні промови, які вимовляються в неформальній обстановці. Воно відображає певне соціальне ставлення до якогось людині або події. Така мова зазвичай будується на давно усталених звичаях і традиціях певного народу.
  • Богословсько-церковне красномовство володіє максимальним рівнем впливу на суспільні маси. Головним його видом вважається проповідь, яка є для слухачів «абсолютною істиною».

ЯК ПРАВИЛЬНО РОЗВИВАТИ В СОБІ ЗДАТНІСТЬ ДО КРАСНОМОВСТВА?

Для того, щоб оволодіти основними навичками ораторського мистецтва необхідно, перш за все, подолати власну невпевненість і страх перед публікою. Також потрібно заздалегідь налаштуватися на позитивний результат і не забувати про почуття гумору. Для того, щоб осягнути всі ази риторики просто необхідно багато читати, адже саме з книг можна почерпнути безліч нових синтаксичних, лексичних і риторичних конструкцій.